Bán lẻ truyền thống đang bị “đe dọa” ra sao trước áp lực của thương mại điện tử?

Thương mại điện tử đang gây áp lực lớn lên các mô hình bán lẻ truyền thống. Và nếu không thay đổi mô hình, áp dụng công nghệ, bán lẻ truyền thống sẽ phải nhường bước cho đàn em bán lẻ online đang bùng nổ.

Bán lẻ truyền thống đang bị “đe dọa” ra sao trước áp lực của thương mại điện tử?| VTV24