Tại sao khách hàng phải trả tiền Ship ?

Shipper là cụm từ rất phổ biến trong vài năm gần đây, để chỉ những người giao hàng trong nội thành. Thế nhưng, Công việc tưởng chừng đơn giản ấy lại chứa đựng đầy những nổi nhọc nhằn, khó khăn, vất vả do những vị khách hàng khó tính gây nên.
Các shipper phải đội nắng đội mưa đội bão đội nón bảo hiểm nóng nực để giao hàng cho bạn, bên cạnh đó bao nhiêu nguy hiểm đang rình rập họ khi họ giao hàng cho bạn, mệt mỏi tới mức chính tả còn ghi sai! Vậy tại sao chúng ta không yêu thương shipper nhiều hơn?

Ảnh vui vì sao khách hàng phải trả tiền ship
#Ảnh vui – Vì sao khách hàng phải trả tiền ship

Nguồn: Sưu tầm